KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

Karnaval Media Group ve Karnaval Medya Labs İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş. başta olmak üzere, Karnaval Media Group bünyesindeki grup şirketler (Bundan böyle “Karnaval Media Group” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusuna büyük önem veriyoruz.

Bu sorumluluğumuzun bilinciyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında hazırlanan ve web sitemiz üzerinden yayınlanmakta olan işbu politikanın amacı, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizlere daha iyi hizmet verebilmektir.

Karnaval Media Group’a ait web sitesini ziyaretiniz sırasında herhangi bir kişisel veri mevzuata aykırı olarak toplanmamakta olup, web sitemizi kişisel nitelikte verilerinizi paylaşma ihtiyacı olmaksızın ziyaret edebilirsiniz.

Web sitemiz üzerinden başka internet sayfalarına link verilmesi halinde Karnaval Media Group bu sitelerin gizlilik, içerik ve uygulamalarından yasal olarak sorumlu tutulamaz. Bu nedenle, bu sitelerin kullanılması veya bu sitelerin kişisel verilerin işlenme politikalarının olup olmadığının kontrolü veri sahibinin sorumluluğundadır. 

Gerek internet sitemiz üzerinden kullanımlar kapsamında, gerekse kanuna uygun esas ve usullerle elde edilen kişisel veriler, sadece verinin elde edildiği işlemin amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel biçimde toplanacak ve amacın gerektirdiği süre ile sınırlı olarak işlenecektir. Karnaval Media Group, bünyesindeki şirketlerin çalışanları başta olmak üzere gerek kamu kurum ve kuruluşları ve gerekse diğer gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile kurmuş olduğu tüm ticari ve resmi ilişkilerinde elde ettiği ve edeceği tüm kişisel verileri, söz konusu mevzuata uygun olarak işlemekte ve güncellemektedir.

Karnaval Media Group kişisel nitelikteki verilerin gizliliği ve güvenliğini sağlamak,  kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bunlara hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacı ile mevzuatın aradığı tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini tüm işlem ve faaliyetlerinde temel almakta ve periyodik olarak yenilemektedir. Bunlar arasında, kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere, siber saldırılara ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla güvenlik duvarı, şifreleme, erişim yönetimi gibi güvenlik tedbirleri de bulunmaktadır. 

Web Sitemizi Kullanırken Karnaval Media Group ile Paylaşılan Kişisel Veriler 

Karnaval Media Group, web siteleri, mobil uygulamaları veya mobil internet sitesini ziyaret eden çevrimiçi ziyaretçilerin aşağıdaki kişisel veri kategorilerini işlemektedir. Bunun yanında her bir kategoriye ilişkin olarak parantez içinde yer verilen veri türleri örnek olarak verilmiştir.

 • Ad Soyad, yaş vb. kimlik bilgisi
 • Telefon, e-posta vb. iletişim bilgisi
 • İşlem güvenliği verisi
 • Web trafik bilgisi
 • Ziyaretçi işlem verisi
 • Web sayfası ve uygulama gezinti bilgisi
 • Kurumsal kimlik bilgisi
 • Hukuki işlem bilgisi/olay yönetimi bilgisi (IP adresi)
 • Pazarlama bilgisi (cookie-çerez bilgisi)
 • Lokasyon bilgisi
 • İlgili kişinin üyelik hesabı oluşturulması durumunda bu hesaplara ait bilgiler
 • İlgili kişinin Karnaval Media Group web siteleri, mobil uygulama ve mobil internet sitelerine kendi sosyal medya hesaplarıyla bağlanması durumunda, o kanallar aracılığı ile paylaşmasına onay verdiği kişisel bilgiler
 • Karnaval Media Group web sitelerinden, radyo programlarından, Karnaval Media Group sosyal medya hesaplarından paylaşılan görsel ve sesli mesaj bilgileri.

Yukarıda belirtilen bilgiler web sitemiz ve mobil uygulamalarımız üzerinden toplanmaktadır ve bu veriler işbu Politikamız kapsamında işlenmekte ve Karnaval Media Group Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’na göre saklanmakta, silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Çocuklara İlişkin Veriler 

Karnaval Media Group olarak web sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızın yetişkinler tarafından kullanılması öngörülmüş olup, çocuklara yönelik değildir. Web sitelerimiz ve mobil uygulamalarımız üzerinden yürütülen tüm faaliyetler arasından, yasalar gereğince temyiz kudretine sahip reşit kişilerce yapılması gereken işlem ve faaliyetler ancak kanunen reşit sayılan kişiler (18 yaşından büyük olma koşulu başta olmak üzere) tarafından yapılabilir. Reşit olmayan kişiler (18 yaşından küçükler başta olmak üzere) ise ancak veli veya yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabilirler. Reşit olmayan kişilerin kişisel verilerini Karnaval Media Group ile paylaşması veli veya yasal temsilcisinin sorumluluğundadır.

Veli veya yasal temsilci olarak onayınız olmadan web sitelerimiz ve mobil uygulamalarımız üzerinden bizimle paylaşılan verilere ilişkin olarak karnavalmedyalabs@hs03.kep.tr elektronik posta adresimizden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Kişisel Veri Kullanım Amaçları

Karnaval Media Group tarafından işlenen kişisel veriler, Karnaval Media Group faaliyetleri ile ilgili olarak ve ancak anılan mevzuatın izin verdiği çerçevede, sayılanlarla sınırlı olmak üzere, aşağıda anılan amaç ve sebeplerle işlenebilecek, yurt içinde ve kanunun aradığı diğer koşullarla yurt dışında mukim üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 • Web sitelerimiz ve mobil uygulamalarımız
 • Elektronik posta, kısa mesaj (SMS) yoluyla veya anlık iletiler ile bülten gönderilmesi ya da bildirimlerde bulunulması,
 • Şikayetleri cevaplandırarak etkin bir müşteri hizmeti sunulması,
 • İstek, öneri, şikâyet ve yardım talepleri kapsamında ilgili kişilerle iletişime geçilmesi,
 • Yasalara ve her türlü mevzuata uyumun sağlanması (5651 Sayılı Kanun vb.),
 • Çevrimiçi ziyaretçi ve kullanıcıların sistem hareketlerinin loglanması,
 • Veri trafiği bilgilerinin kaydedilmesi,
 • Hukuka aykırı içeriklerin önlenmesi kapsamında gerekli hukuki tedbirleri alınması,
 • Üyelik kapsamında üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

Karnaval Media Group, kişisel verilerinizi aşağıdaki şartlarla işleyebilecektir.

 • Veri sahibinin açık rızası olması,
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • Kişisel verilerin işlenmesinin ifa için gerekli olması,
 • Sözleşme tarafı olunması,
 • Karnaval Media Group’un hukuki yükümlülüklerinin ifası için zorunlu olması,
 • Veri sahibi tarafından verilerin alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklere zarar verilmemek kaydıyla, Karnaval Media Group’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Karnaval Media Group’un sair kanunlarda gösterilen yükümlülüklerinin bulunması.

Kişisel Verilerin Paylaşılması

Kişisel verileriniz, işbu Politikaya uygun olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte olan diğer mevzuat uyarınca gerektiğinde anonimleştirilerek grup şirketlerimiz ile paylaşılabileceği gibi, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı ve geliştirilmesi doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerce ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde yurt içine ve yurt dışına aktarılabilecektir.

Web Sitelerimiz ve Mobil Uygulamalar Üzerinden Üçüncü Kişi Web Siteleri veya Uygulamalara Verilen Linkler

Web sitelerimiz ve mobil uygulamalar üzerinden Facebook, LinkedIn, Youtube, Instagram gibi üçüncü kişi internet siteleri, mobil uygulama ve portallara link verilmektedir. Söz konusu internet sitesi ve uygulamaların kullanımı kapsamında toplanan kişisel verileriniz işbu Politikanın kapsamı dışındadır. Bu nedenle, üçüncü kişi internet siteleri ve mobil uygulamaların kişisel verileri işleme ve gizlilik politikalarının incelenmesini tavsiye ederiz.

Çerezler 

Web sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızın düzgün bir şekilde çalışmasına, kişiselleştirilmiş bir şekilde kullanıcılara hizmet sunabilmemize ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesine imkân sağlayan ve çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları vasıtasıyla da verileriniz toplanmaktadır. Çerez kullanmayı tercih etmezseniz tarayıcı ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bu durum internet sayfamızı kullanmanızda sorunlara neden olabilir. Çerez kullanımı hakkında daha detaylı bilgi almak için www.aboutcookies.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Otomatik Olarak Topladığımız Diğer Bilgiler

Kullandığımız donanım ve yazılım teknolojilerini ve sunduğumuz diğer hizmetleri geliştirmek, müşteri, kullanıcı ve ziyaretçilerimizin bireysel veya kurumsal talep ve ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmek, söz konusu hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında karşılaşılan teknik problemleri gidermek ve altyapımızı denetlemek amacıyla size ilişkin kişisel veri toplayabiliriz. Örneğin, sunucularımız web sitelerimiz ve mobil uygulamalarımıza erişen cihazların IP adresleri, eriştikleri sayfalar, ziyaret tarihleri ve tarayıcı türü ve dili gibi bazı bilgileri otomatik olarak saklamaktadır.

Veri Güvenliği

Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi, saklanması ve bunlara yalnızca yetkisi olan kişilerin erişebilmesini sağlamak amacıyla fiziksel güvenlik önlemlerinin yanı sıra zafiyet tarama testleri, virüs koruma yazılımları ve ağ güvenliği sistemleri dahil olmak üzere güncel teknolojik imkanlar dahilinde makul olan her türlü teknik ve idari önlemi almaktayız.

Bununla birlikte, kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması amacıyla kullanılan sistemler periyodik olarak güncellenmekte ve gözden geçirilmektedir. Bu kapsamda birçok başka belgenin yanında Bilgi Güvenliği Politikasına ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardına uygun davranmakta ve ilgili risk değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz.

Ayrıca, üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı olarak, mevcut kişisel bilgi ve verilerin silinmesi veya değiştirilmesi ya da bunlara erişilmesi halinde işbu hususu raporlamayı ve ilgili kişi ve makamlara bildirmeyi taahhüt etmekteyiz.

Elektronik İletiler 

Sizlere bilgilendirme ve iletişim amaçları dahilinde gönderdiğimiz kısa mesaj (SMS), elektronik posta veya anlık ileti hizmetlerinden ilgili mesajlarda yapılan yönlendirmeler ile çıkabilirsiniz.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenen kişisel verileriniz ile ilgili bilgi talep etme,
 • İşlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya talep üzerine silinmesini, yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi istenildiğinde bu istek üzerine yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı işlenme sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerinizi işleyecek veri sorumlusu olan Karnaval Media Group iletişim bilgileri, her tür iletişiminiz, talep, şikâyet ve başvuru haklarınız için aşağıda bilgilerinize sunulmuş olup, bu konuda mevzuatta yapılacak olan güncelleme ve değişiklikleri web sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.

 • 0212 368 62 00
 • Maslak Mah. A.O.S. 55. Sok. No:2 Aksoy Plaza İç Kapı No:51-52-53-54 Sarıyer/İstanbul
 • KEP Adresi: karnavalmedyalabs@hs03.kep.tr

Başvurularınıza cevap verebilmemiz için, kimlik ve iletişim bilgileriniz ile başvuru konusunu başvurularınızda tam ve açık olarak belirtmeniz gerekli olup, ayrıca aşağıdaki yollardan birisi ile tarafımıza başvuru yapmış olmanız gerekmektedir.

 • Yukarıda belirtilen adresimize kimlik teyitli olarak elden ve şahsen başvuru,
 • Noter vasıtasıyla bildirim,
 • İadeli taahhütlü posta ile başvuru,
 • Yukarıda bildirilen mail adresine yazılı olarak ve güvenli elektronik imza kullanılarak başvuru.

Politikanın Güncellenmesi

İşbu Politikanın hükümleri kısmen veya tamamen, web sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızda yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girmek üzere, Karnaval Media Group tarafından değiştirilebilir ya da yenilenebilir. Bu hususta sizlere ayrıca bir bildirimde bulunulmamaktadır. Dolayısıyla, söz konusu ortamları takip etmenizi önermekteyiz.

İşbu Politikanın yorumlanması veya uygulanması ile ilgili sorularınızı, çekincelerinizi veya şikayetlerinizi; karnavalmedyalabs@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

Kullanıcıların ve kamunun bilgisine iletiriz.

Saygılarımızla, 

Karnaval Media Group